آزمایشگاه تخصصی کشاورزی ناب

نوین آزمون بارثاوا
آزمایشگاه ناب
بخش شیمی

بخش شیمی

آزمایشگاه شیمی شرکت نوین آزمون بارثاوا مجهز به تجهیزات مدرن آزمایشگاهی همچون دستگاه طیف سنجی جذب اتمی، فلیم فوتومتر، اسپکتروفوتومتر، انواع کوره های الکتریکی، آون، BOD، COD، انواع PHمتر و ECمتر، ترازو با دقت ۰٫۰۰۰۱ و ۰٫۰۰۱ ، بن ماری ، خلاء و … می باشد. لذا این شرکت آمادگی خود را در زمینه انجام خدمات زیر اعلام می دارد:

  • کلیه آزمایشهای بخش کشاورزی شامل خاک ، گیاه، آب ، کود
  • انجام آزمایشهای آب ، فاضلاب و خاک مربوط به محیط زیست
  • اندازه گیری عناصر فلزی توسط دستگاه جذب اتمی (شعله، کوره، هیدرید) و اندازه گیری پتاسیم و سدیم توسط دستگاه فلیم فوتومتر
  • آزمایشهای تحقیقاتی و دانشگاهی ( پروژه ها و پایان نامه های دانشجویی)
  • عقد قرارداد با کارخانجات تولید مواد شیمیایی و صنعتی