آنچه در مورد نمونه برداری از خاک باید بدانیم

آنچه در مورد نمونه برداری از خاک باید بدانیم

 

 

آنچه در مورد نمونه برداری از خاک باید بدانیم

طرز صحیح نمونه برداری از خاک می تواند به عنوان پایه شناخت وضعیت خاک مزرعه و یا باغ مورد توجه قرار گیرد. چنانچه به طرز صحیح نمونه برداری دقت نشود نمی توان به نتایج واقعی درخصوص خاک مورد نظر رسید.

–  طرز صحیح نمونه برداری خاک

زمین مورد نظر برای نمونه برداری به قطعات یکنواخت از لحاظ بافت، رنگ، شیب، میزان فرسایش، کشت سالهای قبل، تناوب، نوع محصول و غیره تقسیم بندی می شود.

هر نمونه آزمایشگاهی، با توجه به وضعیت زمین و تناوب زراعی حداکثر از یک مساحت ۵ هکتاری تهیه می شود و برای مساحت های بیشتر به همان نسبت تعداد نمونه ها بیشتر می گردند.

عمق نمونه برداری بستگی به نوع محصول، میزان رشد و عمق ریشه محصول دارد. اکثراً درمحصولات صیفی و زراعی از عمق ۰-۳۰ سانتی متری و در باغات میوه از سه عمق ۰-۵۰ و  ۵۰-۱۰۰ و ۱۰۰-۱۵۰ سانتی متری نمونه گیری می گردد. در موارد ضروری می توان پروفیل خاک را بر حسب طبقات خاک نمونه بردای نمود.

۴- در قطعه مورد نمونه برداری می توان به حالت های زیگزاگ نقاطی را انتخاب و از آنها نمونه برداری نمود.

–  مراعات در نمونه برداری

قبل از نمونه برداری باید اطمینان حاصل نمود که سطح خاک آغشته به کودهای آلی ویاشیمیایی نباشد (از زمین کود خورده باید به طور جداگانه نمونه برداری نمود).

زمین به هنگام نمونه برداری باید به اندازه کافی رطوبت داشته باشد و بهترین موقع زمانی است که به حالت گاو رو باشد ( در مواقع استثنایی می توان از زمین خیلی مرطوب و خشک نیز نمونه گیری نمود).

سطحی که نمونه برداری می گردد باید عاری از خرده سنگ، آشغال، تکه های چوب، علف های هرز و یا ریشه محصولات مختلف در زمین باشد.

نمونه برداری از اطراف وحاشیه ی زمین و اطراف جوی های آب نباشد(معمولاً خطاهای آزمایشی در حواشی زمین هستند)

نمونه بایستی از کناره گودال تراشیده شود و برداشتن نمونه از کف گودال یکی از انواع خطا های نمونه برداری می باشد.

–  وسایل نمونه برداری نباید آغشته به کودهای آلی و شیمیایی باشند.

–  وسایل نمونه برداری

بیل : راحت ترین وسیله نمونه برداری برای عمق های سطحی است با بیل می توان به راحتی از عمق ۰ -۳۰ سانتی متری و با کنار دادن خاک۳۰ سانتی از عمق ۳۰-۶۰ سانتی متری و همچنین بیشتر  نمونه برداری نمود.

بیلچه : همانند بیل می باشد، دسته کوتاه دارد، کوچک تر از بیل است که در صورت دراختیار نداشتن بیل می توان از آن استفاده کرد.

اوگر (مته ): می توان به وسیله آن خاک را از عمق های مورد نظر بیرون آورده و به عنوان نمونه انتخاب نمود. اوگرها اکثراً  به دوصورت توخالی و مته ای می باشند که در اوگرهای توخالی خاک در وسط محفظه موردنظر جمع می گردد و در مته ای خاک در شیارهای مته جمع می گردد.

– نحوه آماده نمودن خاک جهت ارسال به آزمایشگاه:

پس از نمونه گیری، حدود ۱ الی ۵/۱کیلو از نمونه خاک مرکب انتخاب و داخل کیسه ای قرار داده و به آزمایشگاه ارسال نمایید.

همراه نمونه خاک مشخصات کامل آن که شامل عمق، تاریخ، محل، شماره، نام صاحب نمونه، کشت سال قبل و … می باشد مشخص شود.

 

نمونه بردای از آب

نمونه بردای از آب

نمونه بردای از آب

منابع آب آبیاری را می توان به دو دسته آب های سطحی مانند آب رودخانه ’ چشمه و یا هر آبروانی و آب های زیرزمینی مانند آب چاه های عمیق و نیمه عمیق تقسیم بندی کرد.

– آب های سطحی روان :

در نمونه گیری از این آبها باید در فصول مختلف سال با توجه به تغییرات فیزیکی و بارندگیهای فصل و با در نظر گرفتن سرعت ’ عمق و برخی مشخصات دیگر نمونه های مختلفی را گرفت و مورد آزمایش قرار داد.

– آب های زیر زمینی :

در این آبها که با استفاده از پمپ به سطح زمین هدایت می گردند می توان پس از گذشت حداقل پنج  ساعت از کارکرد موتور ’ اقدام به نمونه گیری نمود. در چاههای تازه حفر شده حداقل باید پس از۲۴ ساعت اقدام به نمونه گیری نمود.برای نمونه گیری از آبهای سطحی و زیر زمینی ابتدا باید یک بطری تمیز را انتخاب نموده و پس از چند بار شستن با آب موردنظر’ اقدام به نمونه گیری نمود.سپس با نصب یک برچسب تمام مشخصات موردنظر از قبیل نام کشاورز ’ نام منطقه ’ تاریخ نوع کشت و … را مشخص کرده و به آزمایشگاه ارسال نمود.آناليز نمونه ها بايد حداكثر ۲۴ ساعت پس از نمونه برداري انجام شود. اگر قرار است نمونه ها مدتي قبل از تجزيه نگهداري شوند، براي حداقل كردن تغييرات شوري بهتر است نمونه ها در يخچال و يا درجه حرارت كمتر از c ْ۵ نگهداري شوند. خنك نگه داشتن آب به خاطر جلوگيري از رسوب كربنات ها و به طور كلي تغييرات مقدار كربنات ها مي باشد. اين مسأله  در موقعي كه هدف از تجزيه آب، انتخاب آب براي آبياري تحت فشار باشد ضروري تر به نظر مي رسد. از طرفي نگهداري آب در دماي معمولي محيط كار باعث رسوب كلسيم و بي كربنات شده و مقدار شوري آب را كمتر از مقدار واقعي آن نشان مي دهد.

میزان آب مورد نیاز جهت آنالیز حدود یک لیتر میباشد.

آدرس : بلوار فردوسی مهدی۲-انتهای بن بست سوم-پلاک ۳۰۲     تلفن : ۲۹ ۹۹ ۶۶ ۳۷